קנטטה 53: ליברית

יוהאן סבסטיאן באךקנטטה 53 ברי"ב"צלצלי-נא, שעה נכספת" אריה:צלצלי-נא, שעה נכספתזרח-נא, יום יפה.בואו, מלאכים, בואו אלי,פתחו למעני שדות שמים,את ישוע שלי אוכל לראותונשמתי העולצת תנוח.אני נכסף מעומק לבי,אך לצלצול שעה אחרונה. תרגום: טלי ירון