אליהו

פליקס מנדלסון (1847-1809)אליהואורטוריה על-פי פסוקים מן התנ"ךלסולנים, למקהלה ולתזמורת, אופ. 70 ליברית: יוליוס שוברינג (ראו תרגום בהמשך) מעבר ליופיה, מהווה האורטוריה אליהו של מנדלסון ריכוז חד פעמי ומרתק של רוב הנושאים, מוסיקליים ואחרים, שהעסיקו את מנדלסון מיום שעמד על דעתו. משמשים בה בערבוביה שאלות תאולוגיות ופילוסופיות, בעיות של סוגה, סגנון וצורה מוסיקליים והתלבטויות לשוניות. היא … המשך לקרוא אליהו